[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เมนูหลัก
รายชื่อโรงพยาบาล
เชื่อมโยงเครือข่าย

ITA

 

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/มิ.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ ขั้นตอนการให้บริการ ( 748 / )
    ประกาศ ขั้นตอนการให้บริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐในสังกัด ( 804 / )
    ประกาศ มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( 797 / )
    ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( 764 / )
    ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ คำเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ( 806 / )
    ประกาศ คำเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ( 734 / )
    ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ( 702 / )
    ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มี.ค./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ( 732 / )
    เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มี.ค./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ( 749 / )
    ประกาศ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มี.ค./2562 : การฝึกอบรม/ ข่าวทั่วไป
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( 702 / )
    ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โทร. 038 996 021-2