ชื่อ - นามสกุล :พญ.กิติมา เศรษฐบุญสร้าง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :บริหารโรงพยาบาล
ที่อยู่ :102/9หมู่2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110
Telephone :0814707011
Email :kaikitimaset@gmail.com